اسلاید اصلی - آرشیو

هشتمین نشست تورم با موضوع "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد

هشتمین نشست تورم با موضوع "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد گالری

هشتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" با حضور آقای دکتر نوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، آقای دکتر شادکار، مشاور خدمات بانکی و استاد دانشگاه، آقای دکتر شکیبا، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و خانم دکتر شمس الاحرار، همکار پژوهشگاه و استاد دانشگاه، برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست محیط کسب و کار و تولید در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی برگزار شد

نشست محیط کسب و کار و تولید در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی برگزار شد گالری

در ادامه برگزاری مجموعه نشست‌های «مهار تورم و رشد تولید»، نشست «محیط کسب و کار و تولید» برگزار شد. این نشست با سرکار خان دکتر منیژه طبیبی (معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی)، دکتر رضا دوست محمدی(مجری طرح‌های پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی)، دکتر رضا وفایی یگانه (سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران)، دکتر سید محمد موسی مطلبی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی)، سرکار خانم دکتر ژاله زارعی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر یونس تیموری (عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری) و سرکار خانم مرتضوی فر(عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات توسعه) برگزار شد.

ادامه مطلب
هفتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد

هفتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" برگزار شد

هفتمین نشست "راهکارهای مهار تورم در ایران" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با حضور آقای دکتر دژپسند، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق برگزار شد

ادامه مطلب
نشست هفتم تولید و مزیت‌ها و پیشران‌ها برگزار شد

نشست هفتم تولید و مزیت‌ها و پیشران‌ها برگزار شد گالری

در ادامه برگزاری مجموعه نشست‌های «مهار تورم و رشد تولید» نشست «تولید و مزیت‌های و پیشران‌ها» برگزار شد. این نشست با حضور آقایان دکتر محمد قاسمی(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران) و دکتر سید محمد موسی مطلبی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی) به عنوان ارائه دهنده، و آقایان مهندس نقی عسگری (رئیس پژوهشکده علوم توسعه) و دکتر احمد شکیبا (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات اجتماعی) برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست برنامه های توسعه و تولید و سرمایه گذاری با حضور دکتر مردوخی برگزار شد

نشست برنامه های توسعه و تولید و سرمایه گذاری با حضور دکتر مردوخی برگزار شد گالری

در ادامه برگزاری مجموعه پیش نشست‌های کارگروه محور مهار توروم و رشد تولید همایش اقتصاد ایران اصلاحات ساختاری در گام دوم سومین نشست با عنوان « برنامه های توسعه و تولید و سرمایه گذاری» برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست چهارم تولید و نظم حقوقی و قضایی برگزار شد

نشست چهارم تولید و نظم حقوقی و قضایی برگزار شد گالری

در ادامه برگزاری مجموعه نشست‌های «مهار تورم و رشد تولید» نشت چهارم با موضوع «تولید و نظم حقوقی و قضایی» برگزار شد. این نشست با حضور آقایان دکتر جواد اقدس طینت، مهندس نقی عسگری، دکتر سید محمدموسی مطلبی دکتر مژگان رفعت میلانی و زینب مرتضوی فر خانم براتی مقدم برگزار شد.

ادامه مطلب