اسلاید اصلی - آرشیو

برگزاری هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی و تصویب نامه مربوطه توسط دستگاه‌های عضو  کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت

برگزاری هشتمین جلسه بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی و تصویب نامه مربوطه توسط دستگاه‌های عضو کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت گالری

با حضور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (مشاور) هشتمین جلسه نقد و بررسی سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گا‌های غیررسمی توسط کمیته تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت برگزار شد.

ادامه مطلب