نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست گذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی برگزار شد

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۶ کد : ۱۰۷۱۰ نشست و سخنرانی ها
نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست گذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست گذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن، روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۸ در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با حضور کارشناسان مرکز رصد اجتماعی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، جناب آقای دکتر فیضی، سرکار خانم دکتر مهشید منزوی، سرپرست دفتر تخصصی علوم انسانی جهاد دانشگاهی و جمعی از اعضای هیات علمی و کارشناسان این پژوهشگاه برگزار شد‌.

در این نشست جناب آقای دکتر محمد حسین شریف زادگان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به مرور سیاست های مسکن در ایران به ویژه پس از انقلاب و ضرورت پرداختن به مسکن به عنوان کالایی اجتماعی که می بایست در دستور کار سیاست گذاری امور اجتماعی قرار گیرد، پرداخت. سپس جناب آقای فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور و از صاحبنظران برجسته در حوزه برنامه ریزی مسکن، ضمن تشریح ضرورت برنامه ریزی دولت ها در حوزه مسکن، سیاست های حمایت اجتماعی در بخش مسکن را در برنامه های توسعه اجتماعی اقتصادی کشور مورد نقد قرار داد و به مقایسه اهداف تعریف شده در هر برنامه در حوزه مسکن و میزان تحقق و دستیابی به آن ها پرداخت. سپس سرکار خانم آتوسا آفاق پور، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و مجری طرح مطالعاتی تحلیل ساختار تقاضای بازار مسکن در مناطق شهری استان قزوین، ضرورت پرداختن به مشکل مسکن را در سیاست های اجتماعی تشریح کرد و به اتکای آمار جمعیتی، بر نقش تحولات اجتماعی_فرهنگی جامعه در چند دهه گذشته بر شکل گیری مشکل مسکن، تشدید آن و نهایتا دگرگونی آن پرداخت. وی هچنین اظهار داشت که سیاست های مسکن اتخاذ شده در پاره ای موارد خود به تشدید پیامدهای اجتماعی ناخواسته دامن زده و از این رهگذر آسیب دیده است.

در انتها، این نشست با طرح پرسش و پاسخ از سوی حاضرین و ارائه نقطه نظرات آنان در خصوص مباحث مطرح شده و نیز پیشتهاداتی در خصوص ادامه این سلسله نشست ها پایان یافت.


نظر شما :