دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست‌گذاری مسکن در ایران برگزار شد

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۶ کد : ۱۱۰۸۳ نشست و سخنرانی ها پربازدیده ترین اخبار
دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست‌گذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن، روز چهار شنبه ششم شهریور ماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات ساختمان شهید رجایی وزارت کشور با حضور سرپرست محترم مرکز رصد اجتماعی جناب آقای دکتر صارمی و جمعی از کارشناسان این مرکز، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، جناب آقای دکتر فیضی و جمعی از اعضای هیات علمی و کارشناسان این پژوهشگاه برگزار شد‌.
دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست‌گذاری مسکن در ایران  برگزار شد

دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی گفت و گو، نقد و سیاست سازی با موضوع سیاست‌گذاری مسکن در ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی آن، روز چهار شنبه ششم شهریور ماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات ساختمان شهید رجایی وزارت کشور با حضور سرپرست محترم مرکز رصد اجتماعی جناب آقای دکتر  صارمی و جمعی از کارشناسان این مرکز، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، جناب آقای دکتر فیضی و جمعی از اعضای هیات علمی و کارشناسان این پژوهشگاه برگزار شد‌.

در این نشست سرکار خانم دکتر مریم زارعیان، عضو هیات علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ارائه نتایج طرح مطالعاتی انجام شده در مجموعه مسکن مهر شهر جدید پرند پرداختند و با یحث پیرامون ابعاد مختلف آن به ویژه از منظر تعلق اجتماعی- مکانی ساکنین، عدم توجه به پیامدهای اجتماعی و غلبه ملاحظات کالبدی و ساخت مسکن بر دیگر جنبه های اجرای این طرح را مورد نقد و بررسی قرار دادند. ایشان در این باره توضیح دادند که اگر ویژگی های اجتماعی مکانی مساکن مهر به گونه ای نباشد که احساس تعلق اجتماعی مکانی شکل گرفته باشد، ویژگی های اجتماع پایدار را نخواهد داشت و به جای آن نوعی حاشیه‌نشینی مدرن است، با این تفاوت که حاشیه نشینان به واسطه همگونی فرهنگی نسبت به هم احساس تعلق و وابستگی دارند در حالیکه  تنوع فرهنگی بالای  موجود بین ساکنین مسکن مهر، در بسیاری موارد فاقد این امکان را نیز از آنها سلب کرده است.  طی بررسی های تیم مطالعاتی ایشان، در صورت بهبود خدمات مورد نیاز عرصه زیست، فضاهای فراغتی و عمومی و فرصت های شغلی این مجموعه‌ها، امکان شکل گیری اجتماع پایدار در آنها وجود دارد.

سپس جناب آقای مهندس نقی عسگری عضو هیات علمی و رئیس گروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ضمن ارائه نتایج طرح مطالعاتی انجام شده در پروژه‌های مسکن مهر استان البرز، بر ضرورت سیاست‌گذاری ملی در این حوزه با تاکید بر تجارب به دست آمده در محدوده مناطق کلانشهری تاکید کردند. ایشان ضمن تایید مشابهت نتایج به دست آمده در این طرح با نتایج به دست آمده از مجموعه مسکن مهر شهر جدید پرند که توسط سرکار خانم دکتر زارعیان ارائه شد، با اشاره به نارسایی‌ها و کاستی‌هایی که مجموعه‌های مسکونی ساخته شده در زمینه اجتماعی با خود به همراه داشته‌اند، تغییر رویکرد مدیران و سیاستگذران را در حل مشکل مسکن طبقات فرودست و کم درآمد ضروری دانست. وی همچنین تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی، آگاهی‌بخشی، ترویج و گسترش ایده توانمندسازی و بهسازی مشارکتی را در چند پروژه نمونه طرح‌های مسکن مهر از ضروریات دانست.

در انتها، این نشست با طرح پرسش و پاسخ از سوی حاضرین و ارائه نقطه نظرات آنان در خصوص مباحث مطرح شده و نیز پیشتهاداتی در خصوص ادامه این سلسله نشست ها پایان یافت.


( ۱ )

نظر شما :