انتصاب سردبیر فصلنامه علمی - تخصصی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۷ کد : ۱۱۱۴۹ آموزشی مجلات علمی و پژوهشی
انتصاب سردبیر فصلنامه علمی - تخصصی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه با حکم دکتر ایرج فیضی رئیس پژوهشگاه  جناب آقای دکتر  هادی برغمدی به عنوان سردبیر فصلنامه علمی- تخصصی «ارزیابی تاثیرات اجتماعی» منصوب شدند.


نظر شما :