برگزاری نخستین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۷ کد : ۱۲۱۲۷ نشست و سخنرانی ها
برگزاری نخستین جلسه کتابخوانی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

در راستای همکاری گروه ارزیابی تاثیرات اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی جهاد دانشگاهی و گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران، نخستین جلسه کارگروه کتابخوانی در حوزه "ارزیابی تاثیرات اجتماعی"  در روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه در محل سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. در این جلسه در ابتدا کتاب های پیشنهادی از طرف اعضای مدیریت گروه به شرکت کنندگان معرفی  و مقرر شد که هر کتاب توسط دو نفر از اعضای شرکت کننده در یک فاصله زمانی سه هفته ای مطالعه و در جلسه ای گروهی در خصوص کتاب بحث و بررسی صورت گیرد. بر این اساس جلسه دوم این کارگروه در تاریخ ۲۹مهرماه ساعت 16 در محل پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی به نشانی خ انقلاب خ ابوریحان خ نظری(حدفاصل خ ابوریحان و خ دانشگاه) پ47  برگزار  خواهد شد.

حاضران برای حضور در  این جلسه(جلسه دوم) باید فصل اول، دوم، سوم و چهارم از کتاب "مفاهیم، فرایند و روش های ارزیابی تاثیر اجتماعی. رابل بارج و همکاران. ترجمه زکرایی و حاجلی، انتشارات جامعه و فرهنگ" را مطالعه نمایند.


نظر شما :