نسشت بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد برگزارشد

۲۰ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۱ کد : ۱۳۰۰۱ نشست و سخنرانی ها
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ نشست بررسی نتایج طرح پژوهشی در زمینه ابعاد و پیامدهای اجتماعی مسکن مهر شهر جدید هشتگرد ، با حضور جمعی از مسئولان شهر جدید و کارشناسان و مدعوین از دستگاه‌های مرتبط در محل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برگزار شد.
نسشت بررسی ابعاد و پیامدهای  اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد   برگزارشد

پس از تلاوت قرآن و خیر مقدم گویی از طرف دکتر رحمانی ،‌ آقای مهندس  محمدعلی حاجی زاده نایب رئیس و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد به نکاتی در خصوص رونق جاری در جذب سرمایه به شهر جدید هشتگرد و ضرورت توجه به مسائل اجتماعی که در حکم جان شهر است اشاره نمودند.

سپس مجری طرح (آقای مهندس عسگری) ضمن ارائه کلیات و روش‌شناسی طرح، نسبت به ارائه برخی از نتایج تفصیلی طرح اقدام نمودند.

این طرح که با حمایت مالی جهاد دانشگاهی و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور  در سال  1396-97 صورت گرفته است با تمرکز  بر نمونه‌های مسکن مهر  استان البرز ( شهرک ابریشم، شهرک ماهدشت و  شهرکهای ایرانخودرو، فاز4 ، بوستان، ارم و گلهای شهر جدید هشتگرد)  به طور خاص وضعیت شهرکهای مورد مطالعه را در زمینه  9  بُعد اجتماعی و اقتصادی، بررسی کرده و ضمن شناسایی مسائل و مشکلات موجود ، تصویری از مسائل اجتماعی محتمل آتی این شهرک‌ها را نیز ارائه  کرده است.

هدف طرح 1-ارائه نیمرخی از ویژگیها و مسائل اجتماعی  موجود و قابل پیش‌بینی محدوده‌های مسکن مهر ،‌2-سنجش میزان مورد انتظار از پایداری اجتماعی پروژه‌های اصلی مسکن مهر استان البرز ماهدشت، ابریشم و شهر جدید هشتگرد و 3-ارائه راهکارهای ارتقای پایداری اجتماعی و ارتقای زندگی پذیری در محدوده‌های مسکن مهر بوده است.

برای این منظور  106 ویژگی شهرکهای  نمونه‌ها در 9 حوزه ، مسکن،     آموزش ، اشتغال  و وضعیت اقتصادی ، زیرساختهای اجتماعی ، کیفیت محله ، هویت و حس مکان ، سرمایه و اختلاط اجتماعی ، حرکات جمعیت ،‌ و مشارکت با استفاده از داده‌های پیمایش از ساکنان ، داده‌های رسمی و مشاهده و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جلسه که تمرکز اصلی بر ارائه نیمرخی از وضعیت اجتماعی شهرکهای ایرانخودرو، فاز4 ، بوستان، ارم و گلهای شهر جدید هشتگرد بود بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که فقط در زمینه تامین سرپناه و کیفیت محله ، انتظارات نسبی تحقق یافته است و در 7 حوزه دیگر و به خصوص در زمینه آموزش و تامین اشتغال  وضعیت این شهرک‌های نامناسب ارزیابی شده است. گویا شهرکهای مسکن مهر  فقط در صدد تامین مسکن برای اهالی بوده‌اند و اساساً دغدغه‌ای در زمینه تامین اشتغال و آموزش ایشان (بغیر از آموزشهای رسمی) نداشته‌اند حال آنکه نیاز ساکنان این شهرکها فقط سرپناه نبوده است بلکه افراد ساکن شده در این شهرکها ، عموماً فقرائی یا افراد فقر شده‌ای (در اثر بحرانهای اقتصادی ) هستند که نیازمند ارتقاء درآمد و مهارتهای شغلی‌اند. تمرکز گروهای کم‌درآمد در شهرکهایی که از امکانات روبنایی و زیربنایی حداقلی برخوردارند خود به خود بدنامی این محلات را سبب شده و لذا افراد به این محلات بصورت موقت برای سکونت نگاه می‌کنند و به تبع آن مشارکت قابل توجهی نیز در اصلاح امور شهرک‌ها نمی‌کنند. بنابراین لازم است برای خروج پروژه‌های مسکن مهر از این دور باطل ، این پروژه‌های به صورت جامع و با ملاحظه ابعاد اجتماعی و اقتصادی سکنه این شهرکها دیده شوند.

در جمع‌بندی این تحقیق  ، مهندس عسگری بر ناتمام بودن برنامه مسکن مهر ، حتی بعد از تکمیل مساکن و زیرساختها  و ضرورت تداوم حمایت از مسکن مهر در قالب بسته‌های حمایتی و تشویقی  تاکید داشتند و پیشنهادات ارائه شده را نیز در قالب بسته حمایتی مطرح نمودند.

در بخش دوم نشست برخی از شرکت‌کنندگان در جلسه ، شامل آقایان محمود پایکاری (ریاست آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ  عضو سابق شورای شهر جدید هشتگرد) ، مهندس محمدعلی حاجی زاده ، محمد جواد حصاری (رئیس روابط عمومی شرکت عمران) ، سرهنگ صحرائی (نیروی انتظامی شهر جدید هشتگرد) ، آقای دکتر رحمانی (مدیر اجتماعی شرکت عمران) و خانم دکتر میرمحمدی (مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت عمران) و... به ایراد نقطه نظرات خود در زمینه طرح  و  به طور خاص در خصوص مسکن مهر  هشتگرد پرداختند. توجه به نتایج مطالعه در سیاست‌گزاریهای های مسکن مهر شهر جدید ، نقش تمامی دستگاه و نه فقط شرکت عمران در نیل به پایداری اجتماعی در محلات مسکن مهر شهر جدید و ضرورت تکرار مطالعه در مقطع زمانی حاضر (با توجه به اقدامات قابل توجه در دو سال اخیر) از جمله نکات مورد تاکید در بخش دوم نشست بود.


نظر شما :