اختتام طرح کارفرمایی

اختتام طرح پژوهشی « تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منطبق بر ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران"
۲۹ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۷ کد : ۱۳۳۴۰ پژوهشی

طرح پژوهشی تدوین طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منطبق بر ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران "به کارفرمایی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ، به مسئولیت سرکار خانم دکتر فروزنده جعفرزاده پور و سرکار خانم دکتر مهری السادات موسوی از گروه پژوهشی جوانان و مناسبات نسلی در آبان ماه 1398 اختتام یافته است.


نظر شما :