جلسه مشترک همکاری‌های پژوهشی فیمابین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۰ کد : ۱۳۴۰۰ پژوهشی
جلسه مشترک همکاری‌های پژوهشی فیمابین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

به گزارش معاونت پژوهشی پژوهشگاه پیرو اولین جلسه برگزار شده مورخ 98.07.02 در محل مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت و تفاهمنامه منعقد شده فیمابین در خصوص همکاری‌های مشترک پژوهشی، دومین جلسه با آن مرکز مورخ 98.08.22 در محل پژوهشگاه با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه و کارشناسان مرکز برگزار شد.

در این جلسه ابتدا کارشناسان مرکز بیمه سلامت زمینه های همکاری از جمله اجرای طرح های پژوهشی در قالب اولویت‌های پژوهشی اعلام شده در سال 98 و پروژه های مورد نیاز مرکز و همچنین برگزاری نشست، کارگاه، انتشارات و ... را در قالب تفاهمنامه فیمابین برشمردند و در ادامه پیشنهادهای پژوهشی و برگزاری نشست و کارگاه از سوی اعضای هیات علمی پژوهشگاه از پژوهشکده علوم اجتماعی و علوم توسعه ارائه گردید.


نظر شما :