چهل و ششمین جلسه هیئت تحریریه نشریه «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» برگزار شد

۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۱ کد : ۱۵۲۶۹ مجلات علمی و پژوهشی

چهل و ششمین جلسه هیئت تحریریه نشریه «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»، روز چهارشنبه مورخ 25/10/1398 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد. در این جلسه اساتید بزرگوار هیئت تحریریه جناب آقایان: دکتر احمد تمیم‌داری، دکتر سیدجعفر حمیدی، دکتر احمد خاتمی، دکتر حسینعلی قبادی، دکتر مصطفی گرجی، دکتر مهدی محقق، دکتر ناصر نیکوبخت، دکتر سعید بزرگ‌بیگدلی، دکتر مجتبی منشی‌زاده، دکتر مهدی سعیدی و سرکار خانم‌ها دکتر حکیمه دبیران، دکتر زینب صابرپور، مریم بایه حضور داشتند. که در مورد مقالات نهایی برای چاپ، تصمیم‌گیری شد.


نظر شما :