کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» منتشر شد.

۲۱ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۷ کد : ۲۳۷۵۲ اسلاید اصلی پژوهشی
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی سازو کارهای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت افتخار آمیز اسلامی ایران در دانش آموزان» است که به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام شده است منتشر شد.
کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» منتشر شد.

کتاب «تکوین و تعالی هویت ملی دانش آموزان بر اساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی سازو کارهای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت افتخار آمیز اسلامی ایران در دانش آموزان» است که به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام شده است انسجام اجتماعی ناظر بر پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک جامعه و مبین کنشهای معین و مشخصی از کنشگران در درون ساختارهای اجتماعی است. انسجام اجتماعی و هویت ملی دو روی یک سکه هستند که در دوران هویت یابی باید مورد بیشترین توجه قرار گیرند. تداوم بی توجهی به این مهم در دوران هویت یابی بالاخص در بین نوجوانان موجب تریبت افرادی با هویت ملی ضعیف می شود. در بند 1-7- فصل هفتم سند تحول به این موضوع پرداخته و ایجاد ساز و کار برای تقویت انسجام و وحدت ملی در بین داشن آموزان را مورد تاکید قرار داده است. کتاب حاضر با بررسی منابع مختلف به این موضوع پرداخته و ابعاد و زوایای آن را بررسی کرده است. فروزنده جعفرزاده پور، مجری طرح و نویسنده کتاب، ابتدا به بررسی وضعیت نشانگان انسجام اجتماعی و هویت ملی پرداخته، سپس چگونگی توجه سند تحول را به موضوع مورد مداقه قرار داده و با بررسی وضعیت انسجام اجتماعی و هویت ملی در بین دانش آموزان، راهکارهایی را ارائه داده است. مطالعه این کتاب به محققین حوزه هویت و دست اندر کاران آموزش و پرورش توصیه می شود.


نظر شما :