نشست «معنای زندگی»گروه الهیات و فلسفه برگزار شد

۲۰ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۳ کد : ۲۴۵۶۲ پژوهشی نشست و سخنرانی ها

نشست « معنای زندگی » در ساعت 10 صبح، تاریخ 18 آبان به صورت مجازی برگزار گردید. سخنران این نشست خانم  دکتر محمدی گفتند این نشست برای ارائه بخشی از دستاوردهای  طرح پژوهشی «معنای زندگی از منظر قرآن و متفکران غربی» است. این طرح آخرین طرح از شبکه برنامه سوم گروه الهیات و فلسفه به نام "انسان شناسی مقایسه ای" است که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اجرا شده است.
در شروع سخنرانی به بحث از اهمیت پرسش از معنای زندگی پرداخته شد. «معنای زندگی» یکی از سوالات دیرپای بشر است و بسیاری از متفکران معتقدند این پرسش در حقیقت پرسشی است برای مواجهه با سختی-ها و ناملایمات زندگی. معمولا این پرسش هنگام احساس عدم رضایت از زندگی، روزمرگی، سرخوردگی اجتماعی، احساس تنهایی و ... سر بر می آورد.  ازاین جهت، حداقل در سه مکتب مهم روانشناسی قرن بیستم، جایگاه مهمی به بحث معنای زندیگی داده شده است. مکتب معنادرمانی، مکتب روانشناسی اگزیستانس و مکتب روانشناسی مثبت گرا، هر سه  با رویکردهای متفاوت به اهمیت بحث معنای زندگی در حل مسائل روانی و اجتماعی بشر معاصر تاکید کرده اند. خانم محمدی در ادامه گفت که در این طرح چارچوب اصلی بحث معنای زندگی در  دو بخش معنای «معنای زندگی» و چیستی «معنای زندگی» دنبال شده است. و هر یک از نظریات اصلی هر بخش به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه به بحث معنای زندگی و اهمیت آن در قرآن کریم پرداخته شد. خانم محمدی اشاره کرد که برای پرهیز از منتسب کردن دیدگاه قرآن به یک نظریه خاص و برای دوری از نظریه پردازی در قرآن کریم، از اصطلاح «آموزه»های قرآنی برای بیان نکاتی که به نظر نویسندگان از قرآن قابل استخراج استفاده شده است. وی افزود از نظر ما اهمیت معنای زندگی در قرآن حداقل در مباحثی درباره اهمیت فرد و فرآیندهای زندگی و اهمیت زندگی در این جهان، قابل ردیابی است. در واقع پرسش از معنای زندگی از نظر قرآن کریم پرسش معقولی است. از منظر قرآن می توان گفت هرکس بر اساس تصویری که از زندگی دارد به زندگی اش معنا می بخشد و قرآن به وجوه عاطفی و روانی انسان ها در قالب تصاویر زندگی توجه دارد.  در عین حال، قرآن سعی دارد با نشان دادن واقعیت های زندگی و جهان آفرینش و آگاهی بخشیدن به افراد نظریه مختار خودش درباره زندگی همچون یک فرصت عالی و محدود با امکانات فوق العاده معنایی را توسعه دهد. از نظر قرآن کریم جنبه های زندگی معنادار، درک ارزش ها و فعالیت های ارزشمند است و آموزه ترکیبی ایمان و عمل صالح  در  تحقق این دو جنبه یا شرط معناداری زندگی ارکان اصلی است.  وی در نهایت افزود باید در اینکه نظر قرآن را صرفا در چارچوب یکی از نظریه های معنای زندگی جای بدهیم، پرهیز کنیم، چراکه آموزه های قرآنی به وجوه مختلف زندگی انسان ها که در برخی نظریات پررنگ است و در برخی نظریات پررنگ نیست، توجه دارد.

 


( ۲ )

نظر شما :