ارتقای مرتبه علمی خانم فروزنده جعفرزاده‌پور به دانشیاری پژوهش

۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۵ کد : ۲۶۹۹۸ پژوهشی
مرتبه علمی خانم دکتر فروزنده جعفرزاده پور عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی از استادیاری پژوهش به دانشیاری پژوهش ارتقا یافت.
ارتقای مرتبه علمی خانم فروزنده جعفرزاده‌پور به دانشیاری پژوهش

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در جلسه برگزار شده هیأت ممیزه مرکزی جهاددانشگاهی در مورخ 16/10/1399 مستندات علمی - پژوهشی خانم دکتر فروزنده جعفرزاده پور بررسی شد و با ارتقای مرتبه علمی ایشان از استادیاری به دانشیاری پژوهش مورد تایید قرار گرفت. روابط عمومی پژوهشگاه این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید:

ارتقای سرکارعالی را به مرتبه دانشیاری پژوهش تبریک میگوئیم. امیدواریم در مسیر بالندگی علمی و پژوهشی و کسب مدارج عالی و مشارکت در توسعه علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی موفق باشید.