برگزاری نشست تخصصی ساز و کار ارتقاء سرمایه اجتماعی

نشست تخصصی سازوکار ارتقاء سرمایه اجتماعی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد.
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۲:۴۰ کد : ۲۷۶۷۵ نشست و سخنرانی ها
نشست تخصصی «ساز و کار ارتقاء سرمایه اجتماعی» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و با همکاری مرکز مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور در محل پژوهشگاه برگزار گردید.
برگزاری نشست تخصصی ساز و کار ارتقاء سرمایه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، نشست تخصصی با موضوع «سازوکار ارتقاء سرمایه اجتماعی» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و با همکاری مرکز مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور در روز چهارشنبه مورخ 1399 در محل پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست دکتر فرهاد رستگار نصب «مدیرکل مرکز مطالعات،‌ رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور»،‌ دکتر فریبا گودرزی «معاون مرکز مطالعات،‌ رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور»،‌ دکتر میرطاهر موسوی «عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی»، دکتر ایرج فیضی«رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد» و خانم دکتر علبزاده حضور داشتند.
این نشست با هدف بررسی گزارش تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی و ارائه راهکارها در راستای ارتقاء آن برگزار شد و دکتر میرطاهر موسوی به نتایج تحقیقات انجام شده تا کنون اشاره کردند و به بحث بررسی پیرامون موضوع پرداختند.

گفتنی است این نشست به صورت وبینار برای کلیه مدیران امور اجتماعی استانداری کل کشور پخش شد و در پایان نشست نیز مدیران اجتماعی استان ها سوالات خود را مطرح و به نقد و بررسی پرداختند.

 


 

کلید واژه ها: نشست تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی سرمایه اجتماعی وزارت کشور


نظر شما :