انتصاب سردبیر جدید فصلنامه مطالعات شهر ایرانی – اسلامی

۰۲ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۶ کد : ۳۲۳۸۱ مجلات علمی و پژوهشی
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد به عنوان سردبیر جدید فصلنامه مطلاعات شهر ایرانی اسلامی منصوب شد.
انتصاب سردبیر جدید فصلنامه مطالعات شهر ایرانی – اسلامی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ دکتر ایرج فیضی ریاست پژوهشگاه و مدیر مسئول فصلنامه، طی حکمی دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد را به عنوان سردبیر جدید فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات شهر ایرانی – اسلامی منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد
با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی و بر اساس بند 5 ماده 9 اساسنامه پژوهشگاه بدین وسیله به موجب این حکم به عنوان «سردبیر نشریه علمی مطالعات شهر ایرانی اسلامی» منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله و دستیابی به اهداف علمی و پژوهشی این نشریه موفق و موید باشید.

همچنین از زحمات استاد ارجمند دکتر احمد پوراحمد (سردبیر سابق فصلنامه) طی مدت تصدی این پست و انتشار 40 شماره از این فصلنامه قدردانی شد.

 


نظر شما :