دکتر محسن ابوالقاسمی زبان شناس و استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی پا از دایره هستی بیرون نهاد.

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۷ کد : ۵۳۳۳ مجلات علمی و پژوهشی
دکتر محسن ابوالقاسمی زبان شناس و استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی پا از دایره هستی بیرون نهاد.

مرگ چنین خواجه نه کاری است خرد
دکتر محسن ابوالقاسمی زبان شناس و استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی پا از دایره هستی بیرون نهاد.
گروه زبان و ادبیات فارسی و هیأت تحریریه مجله پژوهش زبان و ادبیات فارس درگذشت استاد ابوالقاسمی را به استادان، دانشجویان و خانواده ایشان تسلیت می گوید و رحمت واسعه را برای آن فقید سعید آرزو دارد.


( ۱ )

نظر شما :