دو انتصاب در شورای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

۰۷ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۷ کد : ۵۷۵۸۴ اسلاید اصلی پژوهشی
در احکامی جداگانه آقایان دکتر احمد نادری و دکتر وحید ارشدی به عضویت شورای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی منصوب شدند.
دو انتصاب در شورای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر ایرج فیضی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با موافقت رییس جهاددانشگاهی در احکامی جداگانه، آقایان دکتر احمد نادری و دکتر وحید ارشدی را به عضویت در شورای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی منصوب کرد.

لازم به ذکر است، شورای علمی پژوهشگاه متشکل از 14 عضو حقوقی و حقیقی شامل رئیس پژوهشگاه، معاونان پژوهشگاه، روسای پژوهشکده ها،3 نفر از اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی به انتخاب رئیس پژوهشگاه، یک نفر از مدیران گروه های پژوهشی پژوهشگاه به انتخاب مدیران گروه ها و دو نفر از صاحبنظران در زمینه علوم انسانی و اجتماعی با تأیید رئیس جهاد دانشگاهی است.


نظر شما :