سلسله نشست¬های انسان شناسی با عنوان "انسان و شادکامی" برگزار شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ کد : ۸۰۲۷ نشست و سخنرانی ها
سلسله نشست¬های انسان شناسی با عنوان "انسان و شادکامی" برگزار شد

سلسله نشست­های انسان شناسی با عنوان "انسان و شادکامی" برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی در ادامه سلسله نشست­های انسان شناسی، روز دوشنبه مورخ 30/2/98 ، توسط گروه پژوهشی الهیات نشست «انسان و شادکامی: دیدگاه­های فلاسفه و روانشناسان و قرآن کریم» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.  در این نشست، یکی از مسئولان طرح پژوهشی « بررسی و مقایسه مطلوبهای روانشناختی از منظر قرآن و متفکران غربی»، آقای امیر رضا ادیب  آذر( عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی) ، به ارائه یافته­های تحقیق خود در خصوص مطلوبهای روانشناختی از منظرمتفکران غربی و روانشناسان پرداخت.


نظر شما :