جلسه دفاع از گزارش نهایی طرح «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، دیدگاهها و نظرات متخصصان و مدیران» در مرکز رصد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد

۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۹ کد : ۹۴۱۶ اسلاید اصلی پربازدیده ترین اخبار
جلسه دفاع از گزارش نهایی طرح «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، دیدگاهها و نظرات متخصصان و مدیران» در مرکز رصد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد

جلسه دفاع از گزارش نهایی طرح «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، دیدگاهها و نظرات متخصصان و مدیران» در مرکز رصد سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد

طرح «کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، دیدگاهها و نظرات متخصصان و مدیران» به سفارش سازمان امور اجتماعی کشوردر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی انجام شده، به بررسی نظرات و دیدگاههای حدود 80 نفر از مدیران، صاحبنظران و سمن ها در ارتباط با وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور، راهکارها و شیوه های کنترل آنها را از طریق مصاحبه های عمیق احصا  نموده است. جلسه بررسی گزارش نهایی و دفاع از آن با حضور ریاست محترم مرکز رصد جناب اقای دکتر بشاررت، معاونین و کارشناسان ادارات مرتبط با موضوع در سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، و ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی جناب آقای دکتر فیضی و مجری و همکار طرح خانمها دکتر جعفرزاده پور و دکتر موسوی در تاریخ سه شنبه 18-4-98 برگزار گردید.


( ۱ )

نظر شما :