چاپ مقاله « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-۱۹ را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران»

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۲ کد : ۵۶۶۵۶ پژوهشی
مقاله علمی آقای سعید کبیری با عنوان « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-۱۹ را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران» در ژورنال: Crime & Delinquency به چاپ رسید.
چاپ مقاله « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-۱۹ را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران»

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مقاله علمی آقای سعید کبیری  عضو هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان  « آیا نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را در طول همه گیری کووید-19 را تبیین کند؟ جستاری در بافت شهری ایران» در ژورنال: Crime & Delinquency به چاپ رسید.

در این مقاله آمده است، پاندمی کووید-19 اعمال قرنطینه شهری و محدویت­های اجتماعی در بسیاری از محیط‌های شهری را تشدید کرده و متعاقب آن قوانینی برای اطمینان از اینکه شهروندان از دستورات سلامت­محور پیروی می‌کنند، وضع گردیده اند. با این حال، شواهد تجربی نقض سیاست های سلا-سلامت محور در طی پاندمی کرونا را تأیید می کند. عدم رعایت توصیه های بهداشتی در دوران شیوع بیماری کرونا می تواند عواقب شدیدی برای سلامت فردی، ترس اجتماعی و اقتصاد جهانی داشته باشد. بنابراین، درک بهتر علت چنین رفتارهای نادرست به امید اطمینان از پایبندی به مداخلات سیاستی و بهداشتی مهم است. این مطالعه با استفاده از نظریه دغدغه اجتماعی اگنیو به عنوان یک چارچوب مفهومی، به بررسی رفتارهای نادرست مرتبط با قرنطینه در بافت شهری رشت - ایران می‌پردازد. داده های حاصل از پیمایش انجام گرفته بر روی 393 دانشجو نشان می دهد که نظریه دغدغه اجتماعی می تواند رفتار نادرست مرتبط با قرنطینه شهری را تبیین نماید. یافته‌ها، مفاهیم، محدودیت‌ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

سال انتشار: 2022

نویسندگان: سعید کبیری، سیده معصومه شادمنفعت، لیون پاولز، کریستوفر دانر، جان کوکران و ویم هاردینز

آدرس مقاله:https://doi.org/10.1177/00111287221116293


نظر شما :