چاپ مقاله « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۵ کد : ۵۶۷۰۵ پژوهشی
مقاله علمی آقای سعید کبیری عضو هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند» در ژورنال International Journal of Bullying Prevention : به چاپ رسید.
چاپ مقاله « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند»

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مقاله علمی آقای سعید کبیری  عضو هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان  « قلدری در مدرسه در میان نوجوانان ایرانی: تاکید بر مدل تعدیلگر مرتبه بالاتر در نظریه کنش موقعیتمند» در مجله  International Journal of Bullying Prevention :  به چاپ رسید.

در این مقاله آمده است، قلدری، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، یکی از مهم ترین مسائلی است که مدارس با آن مواجه هستند. این موضوع در ذات خود از شکل نگران کننده ای از رفتار انحرافی صحبت می کند. وقتی دانش‌آموزان درگیر رفتارهای قلدرماًبانه می‌شوند، تأثیرات آن بسیار فراتر از تجارب منفی قربانی این رفتار خواهد بود. به این ترتیب، بررسی سبب شناسانه چنین رفتاری در تلاش برای اجرای اقدامات پیشگیرانه مهم است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش تبیین چرایی قلدری دانش آموزان است. به طور خاص، ما از نظریه کنش موقعیتمند ویکستروم به عنوان یک چارچوب مفهومی استفاده نموده ایم. نمونه ای متشکل از 488 دانش آموز دبیرستانی (15 تا 18 ساله) از شهر رشت برای آزمون مفروضات مربوط به نظریه کنش موقعیتمند استفاده شد و یافته های این تحقیق به طور کلی نشان داد که مؤلفه های نظریه موقعیتمند رفتار قلدری دانش آموزان را پیش بینی می کند. روابط تعدیلگر در مدل کنش موقعیتمند حاکی از اثرات تعاملی در روابط بین قلدری با تمایل به جرم و بستر مجرمانه است. علاوه بر این، روابط تعدیلگر سه جانبه (اخلاق فردی-خودکنترلی-اخلاق موقعیتمند و اخلاق فردی-خودکنترلی-بازدارندگی) اثرات آماری مختلفی را بر قلدری به همراه داشت. نتایج، دلالت های سیاستی، محدودیت های مطالعه، و پیشنهادات برای تحقیقات آینده در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.

سال انتشار: 2022

نویسندگان: نویسندگان: سعید کبیری، کریستوفر دانر، سیده معصومه شادمنفعت و محمدمهدی رحمتی

آدرس مقاله:https://link.springer.com/article/10.1007/s42380-022-00147-5


نظر شما :