چاپ مقاله « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران»

۱۲ تیر ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۰ کد : ۵۸۹۹۸ پژوهشی
مقاله علمی آقایان سعید کبیری و جوادمداحی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران » در مجله: بررسی عدالت کیفری بین المللی (۲۰۲۳) International Criminal Justice Review به چاپ رسید.
چاپ مقاله « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران»

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مقاله علمی آقایان سعید کبیری و جوادمداحی از  اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با عنوان  « نظریه فشار عمومی چقدر عمومی است؟ جستاری از انحراف محیط شغلی در ایران » در مجله: بررسی عدالت کیفری بین المللی  (2023) International Criminal Justice Review   به چاپ رسید.

در این مقاله آمده است، انحراف شغلی یکی از شایع ترین و نگران کننده ترین پدیده ها در محیط کار است. این پدیده می تواند تأثیرات منفی بر کارکنان، سازمان، حرفه شغلی و جامعه بزرگتر داشته باشد. بنابراین درک بهتر علت چنین رفتاری به امید ارائه راهکارهایی برای کاهش آن مهم قلمداد می گردد. یکی از نظریه هایی که می­تواند چارچوب مفهومی برای تبیین انحراف شغلی ارائه دهد، نظریه فشار عمومی اگنیو است. بدین معنا، هدف اصلی این تحقیق بررسی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی نظریه فشار عمومی در تبیین انحراف شغلی بود. با استفاده از نمونه ای متشکل از 336 نفر از کارکنان شعب بانک های خصوصی در شهر رشت، یافته ها حاکی از آن است که مولفه های نظری تئوری فشار عمومی، یعنی فشار ذهنی، هیجانات منفی و انگیزه انحرافی، انحرافات شغلی را پیش بینی می کنند. همسو با مفروضات این نظریه، مشخص گردید که فشار شغلی به طور غیرمستقیم با انحراف شغلی از طریق احساسات منفی و انگیزه انحرافی مرتبط است.

نویسندگان: سعید کبیری، کریستوفر دانر، جواد مداحی، سیده معصومه شادمنفعت، ویم هاردینز

آدرس مقاله: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10575677231172833


نظر شما :