اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۵۲۵۷

محمد فتح اله زاده

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 5-66951593

تلفن داخلی: 317

آدرس ایمیل:


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با اخذ مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی از سال1390 اقدام به جذب دانشجو در دوره دکتری پژوهش محور نموده است. جذب دانشجو در این دوره ابتدا در رشته  علوم اقتصادی صورت پذیرفت. در حال حاضر این پژوهشگاه در رشته های علوم اقتصادی، آینده پژوهی، فرهنگ و ارتباطات، روان شناسی عمومی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدیریت دولتی، مسائل ایران، سیاستگذاری فرهنگی دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری و سهمیه و نیز تبدیل دانشجوی خارج به داخل صورت پذیرفته است. نوشتار ذیل مروری بر وضعیت آموزشی و پژوهشی دوره دکتری پژوهش‌محور  است که در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست گزارش فرآیند جذب دانشجو را طی سالهای 1390 تا 1393 دروس ارائه شده، مدرسین و کلاس‏های برگزار شده را بررسی نموده و در بخش دوم به دستاوردهای علمی دانشجویان اشاره شده است.

الف : فرآینده جذب دانشجو
در سال تحصیلی 1392-1391 مجوز جذب 56 نفر دانشجو از طریق آزمون نیمه متمرکز  از سوی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 115811/22/2مورخ 25/5/1391 ابلاغ گردید. 218 نفر دانشجو برای مصاحبه به پژوهشگاه معرفی شدند که به شرح جدول ذیل در مصاحبه شرکت و پذیرفته شدند.

جذب دانشجو از طریق آزمون نیمه متمرکز در سال تحصیلی 1392 – 1391

ردیف رشته دانشجویان معرفی شده شرکت کنندگان در مصاحبه پذیرفته شدگان

1

فرهنگ و ارتباطات 32 20 4

2

آینده پژوهی 32 29 7

3

مسائل ایران 32 24 1

4

سیاستگذاری فرهنگی 17 11 1

5

مدیریت دولتی 36 25 2

6

جغرافیا و برنامه ریزی شهری 29 24 3

7

علوم اقتصادی 14 10 2

8

روان شناسی عمومی 44 25 1