اداره امور اداری و عمومی

تعداد بازدید:۴۶۰۳

خانم دارایی

مدیر امور اداری و خدمات عمومی

شماره تماس : 5-66951593

تلفن داخلی: 116

 


 

اداره امور اداری و خدمات عمومی پژوهشگاه به منظور تسهیل در انجام امور اداری، مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی کارکنان و اعمال نقش نظارتی ایجاد و بر اساس آخرین ساختار سازمانی متشکل از بخش‌های کارگزینی، دبیرخانه، خدمات عمومی و رفاه کارکنان است. این اداره درتلاش است تا در راستای اهداف و وظایف پژوهشگاه ایفای نقش نماید.

شرح وظایف اداری، کارگزینی

 • تشکیل و تکمیل پرونده پرسنلی
 • انجام و اداره امور استخدامی از قبیل استخدام، ترفیع، مأموریت و مرخصی طبق مقررات مربوط
 • اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی
 • تهیه و تنظیم احکام پرسنلی (احکام حقوقی، احکام انتقال، ترمیم حقوق و ترفیع) با توجه به مقررات
 • همکاری در انجام امور گزینش
 • پی‌گیری و هماهنگی در جهت آموزش و ارتقاء دانش درحوزه تخصصی (ضمن خدمت اعضاء)
 • صدور احکام مرخصی و مأموریت
 • کنترل ورود و خروج اعضاء
 • تهیه گزارش، آمار و نمودارهای مختلف پرسنلی
 • حفظ و نگهداری پرونده‌ها اعم از جاری و راکد
 • مراقبت در ورود و خروج اعضاء، مراجعین و خودروها
 • راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین
 • بررسی مدارک و فرمهای مربوط به وام کارکنان طبق مقررات
 • ثبت کلیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دعوت‌نامه‌های صادره و وارده
 • نگهداری نامه‌های اداری جاری و راکد و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح طبق درخواست
 • تفکیک و توزیع و ارسال نامه‌ها، بخشنامه‌ها و کلیه مکاتبات اداری
 • تکثیر نامه‌ها، فرمها و سایر موارد درخواستی در حدود مقررات
 • مراقبت و نگهداری دستگاه‌های تکثیر و اطلاع‌رسانی به موقع جهت انجام تعمیرات جزئی و کلی

امور رفاهی

 • اجرای امور صندوق قرض الحسنه داخلی
 • اجرای امور مربوط به بیمه های تکمیلی و رفاهی
 • اجرای برنامه‌های رفاهی برای کارکنان

متصدی خدمات عمومی و تاسیسات

 • حفاظت از ساختمان و اموال
 • تعمیر و نگهداری ساختمان
 • مراقبت از تاسیسات شبکه‌های آب، برق، گاز
 • مراقبت و آماده‌سازی تاسیسات گرمایش و سرمایش ساختمان
 • کلیه امور مربوط به تنظیف ساختمان  (اتاق‌ها، راهروها، راه‌پله، حیاط، سرویس بهداشتی)
 • نظافت محیط غذاخوری و لوازم مربوط به سرویس غذاخوری
 • مدیریت و کنترل نیروهای در اختیار
 • اداره امور مربوط به غذاخوری
 • اداره امور مربوط به آبدارخانه
 • تدارک و پشتیبانی جلسات و نظارت در حین برگزاری
 • هماهنگی جهت ارسال و مراسلات داخلی و دفتر مرکزی
 • آماده سازی مکان و امکانات مورد نیاز کارکنان برای جابجایی
 • تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات اداری
 • مدیریت وسایل نقلیه موتوری
 • تحویل وسایل نقلیه طبق دستور معاونت پشتیبانی
 • کنترل وسایل نقلیه موتوری به صورت دوره‌ای
 • و انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پشتیبانی