اعضای هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

تعداد بازدید:۵۸۶۷

اعضای هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای:

ایرج قاسمی

مدیر گروه پژوهشی

نقی عسگری

عضو گروه

اسد رازانی

عضو گروه

محمد قاسمی سیانی

عضو گروه