طرح های پژوهشی گروه الهیات و معارف اسلامی

تعداد بازدید:۷۱۸۵

طرحهای خاتمه یافته

ردیف

عنوان

سال اجرا

گروه پژوهشی

 1.  

تبیین و تدوین شاخصهای فرهنگی در اسلام

1377

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

روشهای مواجهه با عناصر فرهنگی بیگانه با تکیه بر کتاب و سیره ائمه معصومین (ع)

1379

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی و مفهوم آزادی و قانون در اندیشه امام خمینی (ره) جان لاک و منتسکیو

1383

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در سیره ائمه و معصومین (ع)

1385

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی فرق و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان

1380

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

ما و پست مدرنیسم

1381

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی مفهوم و جایگاه عدل در فقه با تأکید بر آرای امام خمینی (ره) و شهید مطهری

1382

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

مقدمه‌ای بر نقش و جایگاه علوم انسانی در فناوری اطلاعات

1383

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

رهیافت عرفانی به دین ( رابطه انسان و خدا در نگاه عارفان مسلمان)

1384

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

نقد معرفت شنا‌سی جدید از منظر سنت گرایان

1384

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی ابعاد مختلف شخصیت در قرآن

1386

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی و تبیین  نسبت دین و شادی

1387

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

مصاحبه اکتشافی درباه ی مسایل جوانان

1387

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

تعمیق باورهای دینی و اعتلای هویت اسلامی

1387

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

درآمدی بر مفهوم و جایگاه دلیل عقل از منظر فقهای شیعه

1387

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی و تدوین چهارچوب علمی تحقیق در حوزه انسان‌شناسی و زمینه های کاربردی شدن آن

1389

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

اولویت بندی پژوهشی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

1390

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

هزینه‌های تحقیقات و توسعه دانشگاه‌ها در شکل‌گیری کسب و کار جدید

1390

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل و چالش های آموزش و پرورش

1391

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

مسئله شناسی و تدوین چارچوب تحقیق در حوزه انسان‌شناسی و زمینه‌های کاربردی شدن آن

1390

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بحرانهای انسان معاصر

1392

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

بررسی مفهوم عدالت و نسبت بین تعریف­ها و متعلقات آن

1393

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

رویکرد اسلام به نشاط و شادمانی، رهیافتی از آموزه­های قرآن و روایات

1393

الهیات ومعارف اسلامی

 1.  

روابط انسان از منظر اسلام (بخش اول: روابط انسان از دیدگاه متفکران غربی)

1393

الهیات ومعارف اسلامی

 

ب) طرحهای در دست

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

 1.  

دینداری و شادکامی

الهیات و معارف اسلامی

 1.  

بحران انسان معاصر و راه‌حل‌های آن از منظر دینی(قرآن و نهج‌البلاغه)

الهیات و معارف اسلامی