طرح های پژوهشی گروه جامعه شناسی

تعداد بازدید:۴۲۵۰

طرحهای خاتمه یافته

 

ردیف

عنوان

سال اجرا

گروه پژوهشی

 1.  

انتخاب رنگ مناسب برای فضاهای آموزشی

1377

جامعه شناسی

 1.  

نظرسنجی از مسافران قطارهای مسافری رجا در سه نوبت 76-77-78

1378

جامعه شناسی

 1.  

بررسی آماری و ارزیابی کیفی بانک اطلاعات طرح‌های ملی تحقیقات

1378

جامعه شناسی

 1.  

مشارکت، قومیت و امنیت اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان

1378

جامعه شناسی

 1.  

بررسی پدیده قاچاق‌کالا در استان‌ سیستان و بلوچستان‌‌

1378

جامعه شناسی

 1.  

بررسی نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان

1379

جامعه شناسی

 1.  

علل عدم گرایش جوانان به مشاغل فنی ـ حرفه‌ای و مشاغل سنتی

1379

جامعه شناسی

 1.  

جمع‌آوری اسناد و مدارک علمی پیرامون استان سیستان و بلوچستان

1380

جامعه شناسی

 1.  

تحلیل شکاف اجتماعی میان قوم بلوچ و غیربلوچ

1380

جامعه شناسی

 1.  

رسانه‌ها و مصرف فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان

1380

جامعه شناسی

 1.  

عناصر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی قوم بلوچ

1380

جامعه شناسی

 1.  

کمیت‌پذیری فعالیتهای خدمات‌رسانی دینی

1381

جامعه شناسی

 1.  

ارزیابی و بررسی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز تاکنون

1381

جامعه شناسی

 1.  

بررسی نگرش‌ها، آگاهی‌ها و رفتارهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان

1381

جامعه شناسی

 1.  

بررسی مصادیق مفاسد اجتماعی از نظر مردم شهر تهران

1382

جامعه شناسی

 1.  

بررسی کمیت پذیری فعالیتهای مذهبی

1383

جامعه شناسی

 1.  

بررسی اولویت‌های فرهنگی دانشگاه اصفهان

1383

جامعه شناسی

 1.  

بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی جسمانی بازی‌های رایانه‌ای روی کودکان و نوجوانان

1383

جامعه شناسی

 1.  

تدوین برنامه ملی ارتقای فرهنگ و هویت دینی و ملی جوانان

1383

جامعه شناسی

 1.  

بررسی میزان و نحوه استفاده اینترنت در میان دانش آموزان

1384

جامعه شناسی

 1.  

مطالعات اجتماعی طرح‌های مرتبط بارودخانه‌های مرزی غرب کشور

1384

جامعه شناسی

 1.  

تدوین شاخص‌ها بررسی پیمایشی و مطالعه تطبیقی وضعیت روابط نسلی در ایران و جهان

1384

جامعه شناسی

 1.  

بررسی دیدگاههای مختلف نسبت به کتاب جدیدالتألیف بخوانیم وب نویسیم سال اول ابتدایی

1384

جامعه شناسی

 1.  

هویت اجتماعی . رویکرد ها و نظریه ها

1385

جامعه شناسی

 1.  

بررسی و سنجش هویت ملی ایرانیان و عوامل موثر بر آن

1385

جامعه شناسی

 1.  

تحلیل محتوای نظرات مقام معظم رهبری در خصوص جوانان

1385

جامعه شناسی

 1.  

بررسی میزان تأخیر در طرح‌های پژوهشی

1386

جامعه شناسی

 1.  

بررسی مشکلات حقوقی زنان کشاورز به منظور ارایه راهکارهایی اجرایی در جهت کاهش مشکلات

1386

جامعه شناسی

 1.  

بررسی زمان اختصاص یافته دانش‌آموزان به رسانه‌های غیردرسی (کتاب، فیلم، تلویزیون و سینما)

1386

جامعه شناسی

 1.  

تدوین سند فرابخشی امور جوانان استان سیستان و بلوچستان

1386

جامعه شناسی

 1.  

طراحی الگوی جامع تعادل عمومی رفاه اجتماعی در ایران و تاثیرات آن بر رفاه اجتماعی

1386

جامعه شناسی

 1.  

بررسی برداشت مردم از رفاه

1386

جامعه شناسی

 1.  

پیش آزمون طرح سنجش عدالت در شهر تهران

1387

جامعه شناسی

 1.  

بررسی تحولات فرهنگ عمومی استان همدان و ارائه راهکارهای مناسب

1387

جامعه شناسی

 1.  

بررسی میزان اعتماد مردم به سازمان بازرسی کل کشور

1388

جامعه شناسی

 1.  

شیوع شناسی مواد مخدر در ایران

1389

جامعه شناسی

 1.  

بررسی اثر بخشی تغییر رویکرد پلیس در امر مبارزه با مواد تحت کنترل(پلیس درمان مدار)

1389

جامعه شناسی

 1.  

اجرای طرح فراتحلیل گزارش های ممیزی موضوعی علوم انسانی

1389

جامعه شناسی

 1.  

گزارش راهبردی وضعیت افسردگی اجتماعی و پیامدهای آن

1390

جامعه شناسی

 1.  

وضعیت استقلال اقتصادی زنان و فروپاشی خانواده

1390

جامعه شناسی

 1.  

بازنگری درطبقه بندی گروه های سنی مخاطبان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس ویژگی های رشدی و نیاز آنان به خدمات و محصولات فرهنگی هنری

1391

جامعه شناسی

 1.  

بررسی و سنجش هویت شغلی ایرانیان و عوامل مؤثر بر آن

1392

جامعه شناسی

 1.  

بررسی وضعیت هویت قومی ایرانیان

1392

جامعه شناسی

 1.  

ارائه خدمات انجام فعالیت نظرسنجی ISO

1393

جامعه شناسی

 1.  

رتبه بندی عملکرد فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی

1391

جامعه شناسی

 1.  

استانداردسازی منابع وموادآموزشی واعتباربخشی

1391

جامعه شناسی

 1.  

بررسی و تدوین گزارش راهبردی از طرح ممیزی توسعه علوم انسانی در سال 89

1390

جامعه شناسی

 1.  

بررسی و فراتحلیل گزارش‌های ممیزی علوم انسانی

1390

جامعه شناسی

 

طرحهای در دست اجرا

ردیف

عنوان

گروه پژوهشی

 

 1.  

سنجش و اندازه گیری هویت مدرن در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

 1.  

سنجش و اندازه گیری هویت فردی در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

 1.  

سنجش و اندازه گیری هویت دینی در جامعه ایرانی

جامعه شناسی

 1.  

بررسی رابطه بهره­مندی از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت ملی و قومی

جامعه شناسی

 1.  

تاثیر جهانی شدن بر خانواده و روابط خانوادگی در ایران

جامعه شناسی