اعضای هیات علمی گروه مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

تعداد بازدید:۷۲۰۲

اعضای هیات علمی گروه جوانان:

سرکار خانم دکتر فروزنده جعفرزاده پور

(مدیر گروه)

جناب آقای دکتر ایرج فیضی

جناب آقای غلامرضا اسکندریان

جناب آقای یونس اکبری