مجلات علمی و پژوهشی - آرشیو

نخستین شماره فصلنامه «پژوهش مسائل اجتماعی ایران» منتشر شد
با همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی؛

نخستین شماره فصلنامه «پژوهش مسائل اجتماعی ایران» منتشر شد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در راستای معرفی مطالعات و پژوهش های انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی ایران در سطح کشور اقدام به انتشار فصلنامه «پژوهش مسائل اجتماعی ایران» نموده که اولین شماره از این فصلنامه (پاییز ۱۴۰۰) به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
انتشار جدیدترین شماره از فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی
مرکز ارزیابی تأثیرات اجتماعی پژوهشگاه منتشر کرد؛

انتشار جدیدترین شماره از فصلنامه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

مرکز ارزیابی تأثیرات اجتماعی با همکاری اداره نشریات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی شماره پنجم (سال اول، زمستان ۱۳۹۹) از فصلنامه تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی را منتشر کرد.

ادامه مطلب
چهل و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی منتشر شد

چهل و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی منتشر شد

اداره نشریات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی شماره چهل و چهارم (سال یازدهم، تابستان ۱۴۰۰) از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی را منتشر کرد.

ادامه مطلب