نشست و سخنرانی ها - آرشیو

توسط گروه پژوهشی مدیریت برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای برگزار می‌شود؛

نشست تخصصی بازآفرینی محلات با رویکرد اشتغال و ایجاد شبکه‌های کاری

نشست تخصصی بازآفرینی محلات با رویکرد اشتغال و ایجاد شبکه‌های کاری توسط گروه پژوهشی مدیریت برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار می شود.

ادامه مطلب