نشست و سخنرانی ها - آرشیو

دکتر سیدرضا شاکری در مصاحبه با قدس آنلاین گفت

امام‌ خمینی (ره)؛ موفق‌ترین سرمایه‌ساز اجتماعی

معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در مصاحبه ای با قدس آنلاین به وقوع انقلاب اسلامی ریشه در عوامل مختلفی اشاره کرد و گفت در این میان نقش و تأثیر امام‌خمینی (ره) به عنوان بنیان‌گذار انقلاب قابل انکار نیست.

ادامه مطلب
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

نشست بررسی الزامات و اقتضائات سیاستگذاری اجتماعی پس از کرونا برگزار شد

دومین نشست از سلسه نشست های تخصصی پساکرونا با موضوع «بررسی الزامات و اقتضائات سیاستگذاری اجتماعی پس از کرونا» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد.

ادامه مطلب