نشست و سخنرانی ها - آرشیو

توسط گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می‌شود؛

نشست تخصصی چالش‌ها و موانع نهادی تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت

نشست تخصصی چالش‌ها و موانع نهادی تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت (با تاکید بر فناوری اطلاعات) توسط گروهی پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب