نشست و سخنرانی ها - آرشیو

برگزاری نشست تخصصی سبک زندگی و روابط نسلی، از تعارض تا گسست
توسط پژوهشگاه ابعاد و زوایای فرزندکشی در خانواده خرمدین بررسی شد؛

برگزاری نشست تخصصی سبک زندگی و روابط نسلی، از تعارض تا گسست

این نشست در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور اساتید صاحبنظر از رشته های جامعه شناسی، فقه و حقوق و ارتباطات به صورت مجازی توسط گروه پژوهشی جوانان و مناسبات نسلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با همکاری دفتر مطالعات رصد و پیوست اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به صورت مجازی برگزار گردید.

ادامه مطلب
توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد

نشست تخصصی روایت و تحلیل یک پرونده؛ قتل بابک خرمدین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با همکاری دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور، نشست تخصصی با عنوان «روایت و تحلیل یک پرونده؛ قتل بابک خرمدین» برگزار کرد.

ادامه مطلب

ملاحظاتی در مواجهه اخلاقی و تحلیل اجتماعی پرونده خرمدین‌ها

از دیدگاه داورپناه، نتیجه عمومی تحلیل‌های ناقص و شتابزده‌ای که تاکنون از سوی برخی کارشناسان، روزنامه‌نگاران و حتی افکار عمومی درباره پرونده خرمدین‌ها ارائه شده‌است، علاوه بر تصویرکردن فضایی تیره و تار (و نه لزوماً واقع‌بینانه) از جامعه ایرانی، و ندیده گرفتن متغیرهای متعدد در این زمینه می‌تواند به ایجاد ایده‌ای منجر شود که می‌توانیم آن را نوعی «خانواده هراسی» بنامیم.

ادامه مطلب
پژوهشگاه با همکاری وزارت کشور برگزار می کند

نشست تخصصی بررسی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی سیاست ها، فرصت ها و چالش ها

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با همکاری دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی وزارت کشور نشست تخصصی با عنوان «بررسی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی؛ سیاست ها، فرصت ها و چالش ها» برگزار می کند.

ادامه مطلب