نشست و سخنرانی ها - آرشیو

سومین نشست تخصصی کارگروه سکونتگاه‌های غیررسمی پژوهشگاه برگزار شد؛

سکونتگاه‌های غیررسمی محصول روابط و مناسبات اقتصادی – اجتماعی نامتعادل منطقه‌ای است گالری

سومین نشست تخصصی کارگروه سکونت‌گاه‌های غیررسمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با عنوان عدم تعادل فضایی و نقش آن در شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی برگزار شد.

ادامه مطلب
عضو هیأت علمی پژوهشگاه در نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاددانشگاهی مطرح کرد؛

مسکن معیشت محور "بی مکان شدن مشاغل آینده" و تغییر سبک زندگی در پی هم می‌آیند.

چهل و سومین نشست علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده جهاددانشگاهی توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی و با سخنرانی ایرج قاسمی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین نشست تخصصی کارگروه سکونتگاه‌های غیررسمی پژوهشگاه برگزار می‌شود؛

برگزاری نشست تخصصی ساختیابی اسکان غیررسمی در ایران

دومین نشست تخصصی کارگروه سکونت‌گاه‌های غیررسمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با عنوان ساختیابی اسکان غیررسمی در ایران (مروری بر رویکردهای پنج دهه پیشین) برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

نشست تخصصی «نقش و جایگاه نهادسازی در توسعه، رفاه و جلوگیری از ایجاد و تثبیت تله‌های فضایی فقر» برگزار شد.

اولین نشست تخصصی کارگروه سکونت‌گاه‌های غیررسمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با عنوان «نقش و جایگاه نهادسازی در توسعه، رفاه و جلوگیری از ایجاد و تثبیت تله‌های فضایی فقر (به ویژه در شکل سکونت‌گاه‌های غیررسمی)» برگزار شد.

ادامه مطلب
مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی پژوهشگاه برگزار می‌کند؛

نشست تخصصی «آینده پژوهشی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی»

مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست تخصصی «آینده پژوهشی و ارزیابی تأثیرات اجتماعی» را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
کارگروه سکونتگاه‌های غیررسمی پژوهشگاه برگزار می‌کند؛

نشست تخصصی «نقش و جایگاه نهادسازی در توسعه، رفاه و جلوگیری از ایجاد و تثبیت تله‌های فضایی فقر»

نخستین نشست تخصصی کارگروه سکونت‌گاه‌های غیررسمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با عنوان نقش و جایگاه نهادسازی در توسعه، رفاه و جلوگیری از ایجاد و تثبیت تله‌های فضایی فقر (به ویژه در شکل سکونت‌گاه‌های غیررسمی) برگزار می‌شود.

ادامه مطلب