نشست و سخنرانی ها - آرشیو

برنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای ایجاد آزمایشگاه استراتژی
برنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای ایجاد آزمایشگاه استراتژی

برنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای ایجاد آزمایشگاه استراتژی

برگزاری دومین نشست تخصصی تشکیل آزمایشگاه استراتژی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در ادامه نشست‌های کارشناسی مربوط به تاسیس آزمایشگاه استراتژی، دومین جلسه در این زمینه در روز شنبه۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ با عنوان تشکیل آزمایشگاه استراتژی در محل پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و با حضور اساتید عضو هیات علمی، رئیس و مدیران پژوهشگاه و پژوهشگران حوزه آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری عمومی برگزار شد.

ادامه مطلب
گروه پژوهشی مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پژوهشگاه برگزار می‌کند؛

نشست تخصصی تاب‌آوری در بافت‌های مسئله‌دار

گروه پژوهشی مدیریت، برنامه‌ریزی شهری و منطقه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی نشست تخصصی تاب‌آوری در بافت‌های مسئله‌دار را بر گزار می‌کند.

ادامه مطلب