پژوهشی - آرشیو

جسارت در خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت جهاددانشگاهی/اجرای طرح چرایی و چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی
رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی بیان کرد:

جسارت در خلاقیت و نوآوری عامل موفقیت جهاددانشگاهی/اجرای طرح چرایی و چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی

رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به اجرای طرح «چرایی و چگونگی شکل‌گیری علوم انسانی در جهاددانشگاهی» در این پژوهشکده گفت: این طرح بر مبنای ضرورت دستیابی به «مبانی هویتی» علوم انسانی در جهاددانشگاهی و شناسایی اهداف و آرمان‌های بنیان‌گذاران اولیه علوم انسانی در این نهاد و نیز ضرورت حفظ و ثبت دیدگاه‌ها و مستندات علوم انسانی جهاددانشگاهی شکل گرفته است.

ادامه مطلب
با پیگیری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی محله خط چهار حصار کرج رخ داد:
افزایش دو و نیم برابری سرانه فضای سبز در محله خط چهار حصار کرج

با پیگیری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی محله خط چهار حصار کرج رخ داد:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه با احداث دو پارک محلی و اجرای دو طرح ایجاد فضای سبز، سرانه فضای سبز محله خط چهار حصار از ۶ سانتی متر به ۱۵ سانتی متر افزایش یافت. این مهم با پیشنهاد و پیگیری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی محله خط چهار حصار و با تاکید بر تبدیل مخروبه ها به فضای سبز و پارک محلی، محقق گردیده است.

ادامه مطلب